Det primära syftet med denna studie från Institutet för sportsmedicin i Köpenhamn, var att titta på effekten av non steroid anti-inflammatorisk medicinbehandling (NSAID), mer specifikt Ibuprofen, på (inflammation i hälsenan) på cellnivå. Därtill önskade man undersöka smärta, funktion och blodgenomströmning i det inflammerade området. NSAID är en vanlig förekommande behandlingsform vid inflammation men man vet lite om effekten av medicinen på senans struktur.

Sammanlagt 26 försökspersoner med diagnostiserad akillestendinit blev inbjudna att delta i studien. Samtliga hade haft smärta vid belastning i mer än tre månader, hade kliniska tecken på förtjockad akillessena med en ultraljudsundersökning och dopplerundersökning som bekräftade detta.

I studien fick försökspersonerna genomgå olika typer av undersökningar, besvara frågeformulär och ta blodprover. Därefter blev försökspersonerna indelade i två grupper, en placebogrupp och en behandlingsgrupp. Ingen skillnad kunde konstateras mellan grupperna gällande anatomi, symptom, funktion av akillessenan, smärta, tjocklek i senan eller doppler signaler.

Behandlingsgruppen fick 600 mg Ibuprofen (3 tabletter/dag) i en vecka, medan placebogruppen fick samma antal verkningslösa tabletter som skulle tas med samma intervall som medicineringsgruppen.

Sista tabletten intogs en timme innan försökspersonerna igen blev undersökta med samma undersökningar som ovan och fick svara på samma frågeformulär som vid studiens start. I tillägg togs en biopsi (cellprov) från akillessenan.

Man såg ingen skillnad i aktivitet på cellnivå mellan grupperna i några av de aktuella parametrarna. Inte heller kunde man påvisa någon skillnad i akillessenans funktion. Däremot påvisades en reducerad blodgenomströmning i senan hos placebogruppen, trots att smärtintensiteten var högre jämfört med behandlingsgruppen.

Sammanfattningsvis kunde ingen större effekt påvisas vid behandling med Ibuprofen i 7 dagar för besvär med akillestendinit. Smärtreduceringen var minimal hos behandlingsgruppen och läkeprocessen påskyndas inte heller av behandling med Ibuprofen.

Heinemeier et al, J Appl Physiol. 2017 Nov 1;123(5):1397-1405 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28860166