Hur blir jag doktorandstuderande?

1. Har du behörighet?
 • a) Säkerställ att du har allmän behörighet, om inte komplettera med vidareutbildning.
 • b) Säkerställ att du har särskild behörighet, kontrollera med den tilltänkta fakulteten.
2. Hitta en lämplig fakultet/forskargrupp
 • a) Är institutionens forskning intressant för dig och kan du se att din kompetens kan bidra till forskargruppen?
 • b) Förutom kompetens och erfarenhet så kommer du spendera många timmar med din forskargrupp, så bra handledare och medarbetare är  viktiga så väl för karriär som trivsel.
3. Finns det tjänster att söka?
 • IKoN
 • NIKKB
 • Nationella forskarskolor
 • Utlysningar vid fakulteterna
4. Att skapa en tjänst?
 • a) Ha en bra ide till avhandlingen, diskutera gärna dina tankar med någon av våra forskare och skriv ned ett kortfattat förslag med vilka forskningsfrågor du vill ställa och hur du vill svara på dessa.
 • b) Boka ett möte med enhetens professor för att presentera dina idéer.
 • c) Ordna finansiering.
5. Vad kan jag förvänta mig?
 • a) Som doktorand är du del av en forskargrupp och professorns första prioritet är att forskargruppen skall bli starkare och producera mer högkvalitativ forskning i enligt med enhetens inriktning. Doktoranden är en kugge i maskineriet och förväntas agera så.
 • b) Det är ovanligt att man själv har möjlighet att välja ämne och innehåll på avhandlingen. Ofta har man möjlighet att påverka delar av utformningen men i stora drag är det enheten som sätter ramarna.
 • c) Varje enhet har sina egna regler kring arbetet, arbetstider, möten, ledighet samt möjlighet att jobba kliniskt vid sidan om. Ta reda på hur det ligger till så förväntningarna är korrekta.
 • d) Att forska är en heltidssyssla, får du möjlighet att jobba kliniskt vid sidan om blir det troligtvis i mindre utsträckning. Börja i tid att anpassa din mottagning för ett liv som forskare, möjlighet att gå ned i tid, omkostnader, personal mm.
 • e) Forska gör man inte för att tjäna pengar, räkna med mer arbete och mindre intäkter.
Det är värt det!

Att bidra till yrkets utveckling är allas skyldighet men också en möjlighet att kunna påverka framtiden. Forskning är oerhört stimulerande både akademiskt och även för den kliniska utvecklingen och möjligheten att göra en akademisk karriär vid sidan om den kliniska ger en otroligt tillfredställande arbetstillvaro.

För mer information och hur det är att vara forskarstudent eller hur du går tillväga för att söka doktorandtjänst kontakta Andreas Eklund, andreas.eklund@ki.se . Kiropraktiken i Sverige och i världen behöver fler forskande kiropraktorer inom många olika områden och vi hoppas att fler vill vara med och bidra till ny kunskap inom professionen.