Vår prioritering är att värna om en trygg verksamhet. Det finns en ökad oro i samhället och hos våra patienter angående Coronaviruset. Här följer några riktlinjer, en kort digital utbildning om vårdhygien samt information som du kan ge till dina patienter. 

LKR rekommenderar alla att gå den korta och informativa digitala utbildningen för att fräscha upp era kunskaper. Länk hittar ni här.
Vårdguiden hittar ni även ingående information och kunskapsstöd om coronaviruset.

För våra verksamheter rekommenderas följande rutiner:

  • Patienter och medarbetare som har symptom på förkylning eller luftvägsinfektion ska – oavsett om man varit i ett riskområde eller inte – avstå från sociala kontakter och stanna hemma från arbetsplatsen.
  • Har patienter eller medarbetare symptom på förkylning eller luftvägsinfektion ska de kontakta vårdcentral eller 1177 digitalt eller via telefon.
  • Via 1177 får patienter hänvisning till eventuell provtagning.
  • Sedvanliga hygienrutiner ska följas och vid behov eskaleras om misstanke föreligger att en patient som söker vård vid enheten kan vara smittad. Instruktioner för detta finns både på Folkhälsomyndighetens och regionernas hemsidor.