Kallelsen skickades per medlemsmejl den 8 januari 2018.

Kallelse

Följemejl kallelse

 

Mötesunderlag och information

Valberedningens förslag till ny ordförande för LKR och LKR Service AB