Ryggsmärta hos barn

  Ryggsmärta hos barn – hur vanligt är det? I en stor dansk studie har forskare kartlagt ryggsmärta hos barn i åldrarna 8-15 år. Man har följt 1400 skolbarn under 3 år med veckovisa SMS där föräldrarna svarat på en fråga om barnet haft någon form av smärta...

Anders Bakken

Anders Bakken börjar sina doktorandstudier vid Institutet för Miljömedicin vid KI i januari 2018. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och...