Andreas Eklund tar hem det prestigefyllda priset ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”. Det mest prestigefyllda priset som går att vinna under kongressen arrangerad av WFC går till Andreas Eklund för sin forskning om förebyggande vård av patienter med återkommande och långvarig ryggsmärta.

Text: Lina Skandevall

Av mer än 200 forskningsbidrag som skickades in lagom till Världsorganisationen WFC (World Federation of Chiropractic) kongress i Berlin var det svenska Andreas Eklunds forskning som kammade hem det mest prestigefyllda priset, ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”. Forskningens kvalitet, abstrakt och presentation under kongressen bedömdes och av de totalt 56 muntliga presentationerna var det Andreas forskning som tog hem den högsta utmärkelsen som går att vinna för ett enskilt forskningsbidrag.
– Det är otroligt hedrande. Det här visar att Sverige, med totalt 5 aktiva forskare, kan producera högkvalitativ forskning som håller samma klass som andra institutioner i världen, säger Andreas som samtidigt tillägger att priset bara ges till en person och att han är en kugge i ett stort och omfattande forskningsprojekt som pågått sedan 2008. Forskningsgruppen har letts av professor Irene Jensen och docent Iben Axén som undersökt området sedan 2012. Ett tiotal datainsamlingar har lett till den kliniska studie som var en stor del av Andreas doktorsavhandling.

Självgranskande forskning ger trovärdighet

Forskningen i sig är en klinisk studie som visar hur förebyggande kiropraktorbehandling ger mycket bra resultat hos en specifik grupp av patienter med svårare smärtproblematik.
– Patienterna visar färre dagar av ländryggsbesvär, fler smärtfria veckor och mindre omfattande återfall samtidigt som antalet behandlingar är lika många som kontrollgruppen. Det här gör att vi nu börjar förstå vilken specifik patientgrupp man bör rekommendera förebyggande manuell behandling till när vi tar hänsyn till effekt och kostnadsutveckling, säger Andreas och fortsätter:
– En självklar del av alla yrken är att det finns en aktiv självreflektion över de procedurer och metoder som används för att hela tiden arbeta för att förbättra det som fungerar och förkasta det som inte fungerar eller är skadligt. En av de viktigaste metoderna för en sådan självrannsakan är att aktivt bedriva forskning och det är mycket tillfredställande att vi genom min forskargrupps arbete bidrar här.
-Vi har arbetat med ett närverk av kompetenta kiropraktorer, 35 medlemmar i LKR, som runt om i Sverige samlat in data till projektet under en 3 års period. En förutsättning har varit att dessa kiropraktorer lagt både tid, hårt arbete och själva del-subventionerat behandlingarna för samtliga patienter i projektet. Dessa kiropraktorer är de vekliga hjältarna i projektet för utan ett sådant engagemang och brinnande intresse för forskning skulle projektet aldrig blivit av.
– En annan förutsättning för att projektet blivit så lyckat är det grundliga arbetet som gjorts i alla de förstudier som utförts i Skandinavien sedan 2008. Kunskapen från dessa projekt har gjort att vi kunnat efterlikna den kliniska proceduren utan att ge av kall på den strikta vetenskapliga metoden och därigenom kunna observera det verkliga förloppet väl. Studiedeltagarna har svarat på SMS varje vecka under 12 månader vilket innebär att vi samlat in ett oerhört detaljrikt datamaterial med hög svarsfrekvens som möjliggjort en sofistikerad analys av varje individs smärtförlopp.

Uppmärksamhet ger ringar på vattnet

Uppmärksamheten har gjort att föreläsningserbjudanden kommit från hela världen.
– Ryggsmärta är en stor folksjukdom som drabbar många. Samtidigt läggs förhållandevis lite pengar på att forska om sjukdomen. Att vår forskning uppmärksammas gör att den enklare kan spridas till andra människor. Vi hoppas även att vi enklare kan få forskningsmedel i framtiden eftersom priset bekräftar att vi är en bra forskningsgrupp. Förhoppningsvis får kiropraktorer även en större förståelse från beslutsfattare och människor som upphandlar vårdavtal tack vare forskningen.
– Fram till nu har träning varit den enda åtgärd som med vetenskapligt stöd visats sig hjälpa förebyggande mot ryggsmärtor. Frågan har då varit ”Hur ska man hjälpa patienter som inte kan/vill träna eller där effekten av träning inte är tillräckligt stor? Nu finns ett alternativ för en grupp patienter som är svårt drabbade. Det är ett viktigt steg framåt, avslutar Andreas.

Fakta, Andreas Eklund

-Andreas utexaminerades till kiropraktor 2002 från Anglo-European College of Chiropractic, England. – Andreas har arbetat på heltid som kiropraktor mellan 2002-2012, 2012 påbörjade han sina doktorandstudier vid Karolinska Institutet, vid IIR (Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa), Institutet för Miljömedicin.
– Hans doktorsavhandling ”Recurrent and persistent Low back pain-course and prevention” handlade om förloppet av ländryggsmärta, psykologiska faktorers inverkan på behandlingsresultat och förebyggande kiropraktorbehandling.
– Den pågående forskningen som prisbelönats handlar om att undersöka vilka patientgrupper som har mest nytta av preventiv behandling hos kiropraktorer.
– Andreas arbetar även deltid (40%) som kiropraktor vid primärvårdsrehabenheten Hälsan Östertälje i Södertälje.