Inför förnyelsen av patientförsäkringen för försäkringsperioden 2020-07-01—2021-06-30 så kommer du att få din faktura samt försäkringsbrev via vår samarbetspartner Nordic Försäkring och Riskhantering AB (”Nordic”).
Det här innebär en mer effektiv hantering av fakturorna och en minskad arbetsbelastning för vårt kansli och ekonomiavdelning. Men det finns fler fördelar:

  • Tydligheten att det är försäkringsbolaget (via vår samarbetspartner Nordic) som sköter faktureringen underlättar för både LKR och våra medlemmar.
  • Vi behöver inte längre göra årliga avstämningar om vad som har fakturerats och vad som ska betalas.
  • Vid eventuella patientskador underlättar det för försäkringsbolagets skadeavdelning eftersom de snabbt kan erhålla information om en medlem har en betald patientförsäkring via LKR.
  • Vi får en tydligare bild av vilka medlemmar som har patientförsäkring hos oss och vilka som har tecknat försäkring på annat sätt. LKR som organisation är ansvarig för att alla våra medlemmar har patientförsäkring.

Kom ihåg att patientförsäkringen måste vara betald till sista betalningsdatum för att gälla.
Du som valt en ej obligatorisk medlemsförsäkring får precis som tidigare dina försäkringshandlingar utskickade från Nordic. Med andra ord ändras ingenting bortsett från att du får en gemensam faktura tillsammans med patientförsäkringen.

Har du några frågor eller funderingar runt patientförsäkringen alternativt någon annan medlemsförsäkring? Ta gärna kontakt med vår samarbetspartner Nordic:
Kontaktperson/förmedlare:        Inger Björn                      Kristina Gahnsby
Email:                                        inger.bjorn@nordic.se    kristina.gahnsby@nordic.se
Tfn:                                             0470-75 12 98                 0470-75 12 95

Har du några frågor runt ditt medlemskap? Ta kontakt med vårt kansli:
Kontakt/LKR: kansli@lkr.se