Facebook RSS

Medlemsansökan Student

För ansökan om studentmedlemskap i LKR fyll i och skicka in nedanstående formulär.
Bifoga de handlingar som krävs. Ansökan behandlas först då all dokumentation inkommit.

Application for Student membership

For application regarding Student membership in the LKR/SCA fill out and send in the form.
Enclose the appendix that is required. The application will be processed as soon as the application is complete.

Personuppgifter/Personal information
Lärosäte/University
Bilagor/Appendix

Scanna först och bifoga sedan dina dokument genom att klicka på "Bläddra" och ladda ner.
Scan your documents and then enclose them by press "Bläddra" and download.