Facebook RSS

Kiropraktorutbildning i Europa

Om du vill utbilda dig till legitimerad kiropraktor med internationellt erkänd och akademisk examen finns nedanstående europeiska lärosäten.

Följande krav gäller för legitimering av kiropraktor i Sverige

Minst 4 år + 1 års praktiktjänstgöring.

Studier kontrollerade av myndigheter i respektive land.


Följande krav gäller för medlemskap i LKR

Utbildning från lärosäte godkänt av ECCE.

Följande europeiska skolor är för närvarande godkända av ECCE - kiropraktorkårens oberoende kontrollinstans.

Anglo-European College of Chiropractic

Syddansk Universitet, Danmark  
Informationsbroschyr

Institut Franco-Européen de Chiropratique (denna utbildning ger motsvarande 360 ECTS men inte en akademisk examen)​

McTimoney College of Chiropractic

University of Glamorgan

Real Centro Universitario Escorial - Maria Cristina (denna utbildning ger motsvarande 300 ECTS men inte en akademisk examen)​

University of Zurich (Chiropractic Medicine, University Hospital Balgrist)

FNKS - Forening for Nordisk Kiropraktor Studerende - www.fnks.org

Svensk legitimation

Har du erhållit legitimation i annat EU/EES-land efter utbildning inom EU/EES kan du få din utbildning prövad av Socialstyrelsen för svensk legitimation. Beroende på dina arbetslivserfarenheter och vidareutbildningar avgörs om och i vilken omfattning du behöver genomgå praktiktjänstgöring enligt Socialstyrelsens krav för svenskutbildade kiropraktorer.

Har du utbildat dig i ett land där kiropraktik inte är reglerat, som i Spanien, krävs intyg på ett års arbetslivserfarenhet inom Europa innan du kan få din utbildning prövad i Sverige. 

Ettårig AT-tjänstgöring i Sverige

Har du utbildat dig i ett land inom EU/EES där kiropraktik är reglerat, men inte erhållit legitimation, behöver du genomgå praktiktjänstgöring enligt Socialstyrelsens krav för svenskutbildade kiropraktorer. Den inkluderar tjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under tre månader. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Medlemskap i LKR

Oavsett var du utbildat dig har LKR som  krav att man ska genomgå organisationens utbildningsprogram för kiropraktorassistenter för att bli aktiv medlem.